ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. ขั้นตอนการลงทะเบียน ช่วงที่ 1
 
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52